• Eigen Plek. Praktijk voor bewustwording en integrale coaching
  • Versterk je innerlijke kompas: Bewustwording en coaching bij Eigen Plek.

Welkom!

We hebben allemaal een “eigen plek” en hoe fijn zou het zijn om deze “plek” volledig in te kunnen nemen. Bijvoorbeeld in je huidige gezin, je gezin van herkomst, je werk, of op een sportclub. Zodra je je ‘plek’ inneemt is dat voelbaar, het geeft je rust, zelfvertrouwen en vastberadenheid. Dan kan je in je kracht gaan staan en net als een boom je wortels laten groeien, aarden en manifesteren wat jij graag wilt!

Methodes

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

NLP is een bewezen effectieve methode om je van je huidige situatie naar een gewenste situatie te brengen. Allereerst je doel in kaart brengen en kijken wat belemmert. Vervolgens kijken we welke hulpbronnen je kan gebruiken (die al in jou aanwezig zijn) om je doel te kunnen bereiken.

Deze methode werkt bijvoorbeeld heel goed voor jong volwassenen die hun richting kwijt zijn of mensen die privé of werkgerelateerd niet verder komen.

NEI (Neuro Emotionele Integratie)

Dit is een mooie unieke methode om de OORZAAK van lichamelijke en/of emotionele klachten op te sporen. Je kunt NEI toepassen bij ondermeer het bewust benutten van je potentieel, het versnellen van ziekteherstel, het voorkomen van ziekte, het doorbreken van gedragspatronen, verbeteringen in het aangaan en onderhouden van relaties en bij het verwerken van traumatische ervaringen. NEI is een snelle en effectieve methode voor iedereen, het geeft je inzicht in je emoties en je gedrag.

Met behulp van de biotensor, een energetisch meetapparaat, maak ik contact met het onderbewuste en kunnen blokkades tussen je bewuste en onderbewuste opgespoord worden (emotionele blokkades). Het is bij NEI niet noodzakelijk om de volledige emoties weer op te roepen en her te beleven, lange praatsessies zijn dan ook niet nodig.

Systemisch werken; familieopstellingen en organisatieopstellingen

In een familieopstelling stellen we een onderdeel uit het leven van de cliënt op waar hij/zij mee “worstelt”. Dit kan bijvoorbeeld familie, een relatie of ziekte zijn. Via een opstelling wordt het onbewuste (de diepere laag) zichtbaar en komt de informatie in het bewustzijn. Wanneer je jezelf ergens bewust van bent, krijg je vrijheid in de keuzes die je wilt maken. In mijn praktijk maak ik gebruik van een tafelopstelling met behulp van een kaartenset als tafelankers.

Een opstelling kan ook gedaan worden met een organisatie, dat is ook een levend systeem. Een energievorm die uit meerdere delen bestaat. Die delen kunnen de mensen zijn die er werken, de producten en / of diensten. De NEI methode in combinatie met systemisch werken is mooi en uniek en zorgt voor bewustwording en heling op de diepere lagen.

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Een integratiemethode waarbij de hersenen de emotionele lading van de gebeurtenis loskoppelen. Negatieve beelden, gedachten en emoties veranderen. Een mooie methode voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen,- gevoelens en/of angsten.

Toepassingen

De methodes die ik gebruik zijn inzetbaar bij o.a.

Stagnatie van ontwikkeling en/of groei – ontwikkelingsachterstand – driftbuien – depressieve gevoelens – overmatig huilen – ontstekingen – huidproblemen – tics – overgangsklachten – fysieke klachten – onverklaarbare klachten – chronische klachten – vaak ziek – stress – onrust – ADHD – autisme – stemmingswisselingen – overprikkeling – weinig energie – vermoeidheid – COVID – angsten – rouw – relatieproblemen – scheiding.

Kinderen

De methodes waar ik gebruik van maak zijn ook geweldig voor kinderen. Zoals o.a. wanneer uw kind niet lekker in zijn vel zit, last heeft van allergieën, huidklachten, concentratieproblemen. Of wanneer uw kind wordt gepest of andere kinderen pest. Bij een scheiding wanneer vader en moeder uit elkaar zijn.

Tevens maak ik gebruik van diverse protocollen speciaal voor kinderen, zoals: kind en gedrag, hooggevoeligheid en een dyslexieprotocol.

De lost soul, het “hulpeloze kind”

Het gaat hier niet over het kind zoals wij ze zien, maar over ons innerlijk kind. Het hulpeloze kind in ons. Het kind wat zich altijd onveilig, verdrietig, afgewezen, hulpeloos, niet gezien en gehoord, ontheemd, onbegrepen en zich anders en minder voelt dan een ander. Het kind wat grenzeloos is.

Dit komt voort uit onveiligheid, omdat men niet in een liefdevolle, veilige omgeving is opgegroeid en/of door trauma. Trauma(s) die men zelf heeft moeten doorstaan en/of trauma(s) die van generatie op generatie worden doorgegeven. Het trauma is en blijft een open wond zolang deze niet wordt geheeld. Wanneer er in het hier en nu iets gebeurd, wat ons aan deze pijn herinnert, gaat ons systeem terug naar dit moment in onze kindertijd en “prikt” in de wond. Wederom wordt deze pijn weer doorvoeld. Wanneer het trauma geheeld is blijft de wond dicht en kan er niet meer in “geprikt” worden. Er ontstaat dan een “litteken”.

Wanneer men door trauma en onveiligheid altijd heeft moeten overleven ontwikkelt het systeem zogenaamde overlevingsdelen. Zoals bijvoorbeeld een defensief deel. Door defensief te gaan staan kan de omgeving ons niet meer “raken” en wordt de pijn niet gevoeld. Zonder deze delen zou de pijn ondraaglijk zijn, ze hebben ervoor gezorgd dat men kan blijven staan.

In het hier en nu als volwassenen willen we ons veilig voelen, innerlijke rust ervaren en keuzes kunnen maken. Niet vanuit overleving, maar vanuit gevoel en verstand. We willen graag leven in plaats van te moeten overleven. We willen graag weer bij ons gevoel komen, zodat we kunnen gaan voelen waar we blij en gelukkig van worden.

Relaties

Relaties zijn succesvol en worden als gelukkig ervaren als er sprake is van wederkerigheid. De wet van geven en nemen is in balans. Beide partners zijn gelijkwaardig en verantwoordelijk voor het slagen van de relatie. Het is onmogelijk om het over relaties te hebben zonder de liefde te bespreken. Liefde sluit niets buiten, is allesomvattend en heeft geen oordeel. Als de liefde weg is ervaart men afgescheiden zijn, in dat afgescheiden zijn ervaar je angst en strijd. In liefde ervaar je eenheid en vrede. Relaties aangaan geeft inzicht in jezelf en daarmee ook de mogelijkheid om je bewustzijn te verruimen, te ontwikkelen, groeien en helen.

Dieren

NEI is ook voor dieren een geweldige methode. We gaan op zoek naar de oorzaak van de klacht, zodat deze niet meer terug hoeft te komen.
Net als mensen nemen zij emoties over van anderen, maar veel vaker van de mensen waarvan ze afhankelijk zijn. Spiegelen doen dieren ook net als kinderen. Spiegelen is een vorm van non-verbale communicatie waarbij ze je houding of manier van doen overnemen.
Dieren ervaren zelf zeven basis emoties. Deze emoties interpreteren ze ongecompliceerder en zuiverder dan wij. Wij maken er hele verhalen van in ons hoofd. Deze emoties zijn; angst en onzekerheid – zoeken, verlangen en nieuwsgierigheid – woede, agressie en boosheid – voortplanting en lust – verzorging en moederliefde – paniek en verlies – spelen en plezier.

Van alle dieren zijn paarden en honden het meest afhankelijk van de mens. Wij bepalen wanneer, wat en hoeveel ze eten. Wanneer ze mogen spelen en naar buiten mogen. Hoeveel beweging ze krijgen en de mate van vrijheid. Daardoor zijn deze dieren het meest “vermenselijkt” en nemen daarom ook het meest vaak emoties over van de mens en spiegelen ze ons. NEI is daarom een geweldige methode voor deze dieren.

NEI is o.a. toepasbaar voor paarden bij: luchtwegproblemen, pollen allergie, maagzweer, jeuk/schuren, vacht problemen, mok, rotstraal, ontstekingen, angsten, gedragsproblemen zoals head shaking, bokken, slaan op stal, bijten etc.

NEI is o.a. toepasbaar bij honden en andere dieren bij: gedragsproblemen, zoals bijten, voernijd, extreem druk gedrag, dominantie, angsten, ontstekingen, vacht problemen, jeuk, geen eetlust etc.

Met de biotensor kunnen ook ondersteunde middelen uitgetest worden, zoals bijvoorbeeld tekorten aan vitamines, mineralen, celzouten en de mate van tolerantie van voeding die ze krijgen en/of nodig hebben. In mijn praktijk maak ik gebruik van natuurlijke ondersteunende middelen en homeopathie.

Ontstoren van vaccinaties, medicatie en / of narcose

Vaccinaties bij kinderen, maar ook bij volwassenen kunnen bijwerkingen en complicaties op korte en lange termijn geven. Door de vaccinatie homeopatisch te ontstoren kan het lichaam gaan ontgiften. Zo worden belastende stoffen afgevoerd en komt de gezondheid van het kind en / of volwassene weer in beweging. Na het ontstoren zie je vaak dat het kind sprongen maakt zowel mentaal als emotioneel.

Het ontstoren van vaccinaties werkt hetzelfde als bij medicatie en / of narcose. Een narcose is een verdoving die zo sterk is dat alle lichaamsfuncties uitvallen. Dit krijg je niet zomaar uit je lichaam. Ook een narcose kan homeopathisch ontstoord worden.

Allergieën

Een allergie is geen ziekte, maar een symptoom van het niet optimaal functioneren van het immuunsysteem en de regulatiemechanismen. Ben je allergisch of intolerant voor een bepaald voedingsproduct, dan geeft het aan dat je noodzakelijke wijzigingen mag doorvoeren in jezelf. Zodat je op een positieve manier gebruik kan maken van de waardevolle eigenschappen in jezelf, waar dit product symbool voor staat.

Met NEI kunnen we op zoek naar de oorzaak van de allergie, het onbewuste bewust maken. Dit is mogelijk bij alle soorten voedselallergie, huisstofmijt, haren van dieren, parfum, make-up etc.

Zwangerschap

Zwanger worden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Misschien ben je hier al geruime tijd mee bezig en heb je samen met je partner al allerlei wegen bewandeld. Met NEI kunnen we kijken wat er op emotioneel vlak in de weg staat. We gaan samen op zoek naar de oorzaak van het uitblijven van de zwangerschap.

Ik kan ook ondersteuning bieden tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld bij extreme vermoeidheid, misselijkheid of andere klachten. Er kan tijdens de zwangerschap contact gemaakt worden met het ongeboren kindje om te kijken of hij/zij nog iets nodig heeft, bijvoorbeeld bij een stuitligging.

Geboortetrauma

Sommige vrouwen beleven gebeurtenissen, dit kan zowel tijdens de zwangerschap zijn als direct na de geboorte, die als traumatisch worden ervaren. Zoals; controleverlies tijdens de bevalling, niet volledig geïnformeerd zijn over de uitgevoerde medische procedures, spoedkeizersnede, kunstverlossing (vacuum/tang), zwangerschapscomplicaties zoals een vroeggeboorte en/of zwangerschapsvergiftiging.

Het trauma kan ook ontstaan door de ervaring van de bevalling, bijvoorbeeld wanneer je weinig steun ervaart van partner en/of zorgverleners, een gevoel van controleverlies, de duur van de bevalling (kort of lang), een zeer pijnlijke bevalling en/of het gevoel hebben niet gehoord te worden.

Nei is een mooie methode, voor moeder en kind, om dit trauma op te sporen en te verwerken.

Ontvanger van een donor- orgaan en/of weefsel?

Je bent ontzettend dankbaar! Jij bent de ontvanger van een donor-orgaan en/of weefsel. Maar nu ervaar je klachten die je voor de transplantatie nooit eerder hebt gehad zoals; verwarring, je voelt je niet meer jezelf, je ervaart emoties/angsten die je voor de transplantatie niet had, je vertoont ander gedrag, je ervaart andere gewoontes en/of je hebt dromen/nachtmerries die je nooit eerder gehad hebt.

Misschien wil je er wel niet aan toegeven, omdat je het gevoel hebt dat je alleen maar dankbaar mag zijn voor wat je hebt mogen ontvangen. Volg je gevoel hierin je kent jezelf het beste.

Herstellende van een ongeval, ziekte (COVID 19) of medische ingreep?

Ook hierbij is de Nei-methode een mooie en effectieve manier om je daarbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het versnellen van je ziekteherstel, het doorbreken van gedragspatronen en/of het verwerken van een traumatische ervaring. Met de biotensor kunnen ook tekorten aan vitaminen, mineralen en celzouten uitgetest worden, ter ondersteuning van het lichaam. Ook is het mogelijk om medicatie, narcose en/of vaccinaties te ontstoren, zodat het lichaam kan gaan ontgiften en zichzelf kan gaan herstellen.

Begeleiding in de laatste fase van je leven; stervensbegeleiding

Het leven hier op aarde is onlosmakelijk verbonden met de dood. Zodra we geboren worden weten we dat er een einde aan dit aardse leven komt. Net als de geboorte een heel proces is, geldt dat ook voor het sterven.

Sterven is “geboren” worden. De ziel verlaat het lichaam. We worden weer vrij. We noemen dit excarneren. Het excarnatieproces is de ziel die definitief het lichaam verlaat.

De ziel heeft rust nodig tijdens het excarnatieproces om los te komen van het lichaam. Het is een sereen en heilig proces. Tijdens dit proces kunnen er allerlei angsten en/of emoties naar boven komen welke voor onrust en/of stress zorgen.

Enkele voorbeelden van zulke blokkades zijn; de angst om te sterven, is er sprake van strijd? schuldgevoelens, angst voor het onbekende, vasthouden aan geliefde(n), angst voor God (hel, duivel etc) angst om de controle te verliezen, zijn er nog onafgemaakte zaken?

Met de Nei methode kunnen we deze blokkades opsporen, zodat er rust en ruimte ontstaat om dit proces in vrede te doorlopen.


Over mij

Mijn naam is Ruth Van Houdenhoven, ik ben 48 jaar en moeder van drie kinderen. Sinds 2016 coach en ondersteun ik mensen tijdens hun proces. Dat doe ik zonder oordeel, met liefde en vanuit mijn hart.

In 2015 ben ik in aanraking gekomen met een NEI coach. Mijn dochter, toen nog 5 jaar, had constant verhoging en was erg vermoeid. Ze kon uiteindelijk nog maar 2 uur per dag naar school. In het ziekenhuis is zij helemaal onderzocht, maar daar konden ze niets vinden. Na één NEI sessie op afstand, via een foto, is zij helemaal opgeknapt. Ik vond dit zo wonderbaarlijk dat ik daar meer van wilde weten.

Ik ben in 2016 met de NEI opleiding gestart tot NEI coach, daarna heb ik mijn Master behaald, in 2019 heb ik de opleiding tot Systemisch coach en opsteller afgerond en in december 2021 heb ik mijn diploma als NLP Practitioner behaald. De opleidingen en bijscholingen die ik heb gedaan, heb ik doorlopen bij Opleidingsinstituut Jolanda Vleugel in Groesbeek. Voor mij is het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen, niet alleen in mijn werk, maar ook voor mezelf als moeder, dochter, vriendin etc.

“Alles waar je naar op zoek bent, is al in jezelf aanwezig.”

Ervaringen

“Het werd voor mij een hele emotionele sessie, maar ik voelde direct de druk op mijn borst verdwijnen en had het idee dat ik ontzettend meer lucht had.”
Myriam, 49 jaar
“Mijn ervaring is bijna niet onder woorden te brengen. Ruth heeft allerlei blokkades weggenomen, die mij zo in zijn greep hebben gehad. Ze haalt je uit de knoop en geeft inzichten om dichterbij elkaar te kunnen komen.”
Vera, 30 jaar
“Hartkloppingen, misselijk, hoofdpijn en veel meer. Het bleek de overgang. Nu ben ik weer opgeknapt, heb energie en zin in het leven. En dat zonder medicijnen (maar met Ruth en NEI)!”
Tilly, 50 jaar
“In december 2017 onderging ik een hartoperatie waarin ik voor de derde keer een donorhartklep kreeg. Waar geen arts, psycholoog of neuroloog wat aan kon doen, heeft zij verholpen! Ik ben niet meer bang, voel me eindelijk weer mezelf en kan weer een normaal leven leiden. Ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik bij haar terecht kwam.”
Lisa, 29 jaar
Na de Nei sessie voelde ik me rustig en heel ontspannen en wat ook belangrijk is, ik voelde me weer mezelf.
Malu 37 jaar
Na de positieve ervaring met Nei therapie voor mezelf ben ik voor mijn zoon zijn vliegangst gegaan. Met succes, wij hebben een hele fijne vlucht gehad!
Claudia 48 jaar
Je hebt me enorm geholpen bij een grote verlichting (als inzicht krijgen in mijzelf en als een grote steen uit mijn rugzak kunnen gooien) in mijn leven. Heb het als heel speciaal ervaren. Dank je voor je zorg, je toewijding en je kennis en kunde.
Hans Hagoort
Ben diep gegaan en ben er nog zeker niet maar zonder jouw steun had ik niet gestaan waar ik nu sta. Zo dankbaar ❤️❤️❤️❤️
Britt 55 jaar
Ruth Van Houdenhoven
5.0
Gebaseerd op 1 beoordelingen
powered by Google
Vera RaaijenVera Raaijen
08:51 26 Oct 22
Een super fijne coach, ik voel me veel zelfverzekerder en mijn depressieve gevoelens zijn verdwenen!
js_loader

Contact & tarief

– maandag van 9.00 tot 21.00
– dinsdag van 9.00 tot 21.00
– woensdag van 9.00 tot 21.00
– donderdag van 9.00 tot 21.00
– vrijdag van 9.00 tot 17.00

Afspraak in ‘t weekend en op locatie, in overleg, mogelijk.

Voor een sessie van max. 5 kwartier betaald u €187,50.

Voor meer informatie, vragen of een afspraak ben ik bereikbaar via telefoon, mail en WhatsApp.

06 – 10 48 23 31
info@praktijkeigenplek.nl